处暑谚语大全······ 谚语大全 alingn.com

 立秋无雨一半收,处暑有雨也难留(鄂)

 立秋下雨人欢乐,处暑下雨万人愁(皖、鲁、鄂等)

 处暑落了雨、秋季雨水多(东北)

 处暑雷唱歌,阴雨天气多(东北)

 处暑一声雷,秋里大雨来(东北)

 处暑不下雨,干到白露底(东北)

 处暑有雨十八江、处暑无雨干断江(东北)

 处暑晴,干死河边铁马根(东北)

 处暑出大日,秋旱曝死鲫(闽南)

 处暑东北风,大路做河通(闽南)

 处暑不觉热,水果免想结(闽南)

 处暑有下雨,中稻粒粒米(闽南)

 处暑虫,摇你目?红”(台湾。指??旺产,渔民日夜作业而熬红眼睛)

 处暑种荞,白露看苗(上海)

 处暑萝卜白露菜(上海)

 处暑处暑,处处要水(上海)

 处暑白露节,夜凉白天热(安徽)

 处暑落了雨,秋季雨水多(华北)

 处暑雷声唱,阴雨天气多(华北)

 处暑一声雷,秋里大雨来(华北)

 处暑不抽穗,白露不低头,过了寒露喂老牛(宁夏)

 处暑早,秋分迟,白露种(冬)麦正合时(宁夏)

 处暑不出头,是谷喂了牛(西北)

 处暑田豆白露荞,下种勿迟收成好(浙江)

 处暑有雨十八江,处暑无雨一河装(四川)

 处暑里的雨,谷仓里的米(河北)

 处暑下雨烂谷箩(河北)

 立秋处暑八月天,防治病虫管好棉(河南)

 处暑处暑,热煞老鼠(江苏)

 处暑不出头,拔了喂老牛(河南)

 立秋种白菜,处暑摘新棉(西北)

 处暑蕾有效,秋分花成桃。(河北)

 处暑种荞,白露看苗(四川)

 处暑去暑通死老鼠。(河北)

 处暑天还暑,好似秋老虎。

 处暑天不暑,炎热在中午。

 热熟谷,粒实鼓。

 处暑雨,粒粒皆是米(稻)。

 处暑早的雨,谷仓里的米。

 处暑若还天不雨,纵然结子难保米。

 处暑三日稻(晚稻)有孕,寒露到来稻入囤。

 处暑谷渐黄,大风要提防。

 处暑满地黄,家家修廪仓。

 处暑高粱遍地红。

 处暑高粱遍拿镰。

 处暑高粱白露谷。

 处暑三日割黄谷。

 处暑十日忙割谷。

 黍子返青增一石,谷子返青大减产。

 黍子返青压塌场,谷子返青一把糠。

 收秋一马虎,鸟雀撑破肚。

 处暑收黍,白露收谷。

 黍子面积小,注意防麻雀。

 早黍子,?高粱,鸟雀啄食要严防。

 黍子粘,黍子好,籽粒做年糕。

 干打谷,湿打黍。

 打黍宜摔,绑笤帚还用穗和秸。

 七月底,八月边,家家新米桌上端。

 若要玉米大,不准叶打架。

 要想苞谷结,不得叶挨叶。

 七月秋风凉,棉花白,稻子黄。

 处暑见新花。

 处暑好晴天,家家摘新棉。

 早不摘花,午不收豆。

 棉桃碰腿,正淌汗水。

 棉桃碰着腿,酒壶不离嘴。

 花收暖,麦收寒。

 处暑开花不见花(絮)。

 处暑花,不归家。

 处暑花,捡到家;白露花,不归家;白露花,温高霜晚才收花。

 绿肥盛花期,压青正适宜。

 绿肥压三年,薄地变良田。

 早怕旱,后怕淹,中间就怕连阴天。

 秋好在管,麦好在种。

 粮食不到囤,管理莫松劲。

 粮食没到手,管理不能丢。

 处暑就把白菜移,十年准有九不离。

 处暑移白菜,猛锄蹲苗晒。

 处暑栽,白露上,再晚跟不上。

 处暑栽白菜,有利没有害。

 处暑栽,白露追,秋分放大水。

 种菜不拣苗,到老长不好。

 七月半,栽早蒜。

 七月十五,早蒜入土。

 芫荽不热不种,不冷不弄。

 处暑拔麻摘老瓜。

 山上萝卜不怕旱,夜流露水阴到根。

 黍子春玉米,收完快耕地。

 早耕如上粪,歇地如歇马。

 早耕不用问,杂草顶茬粪。

 早耕草作肥,晚耕如种草。

 秋田耕得早,消灭虫和草。

 早把地耕好,种麦误不了。

 枣柿半年粮,不怕闹饥荒。

 枣树拔地轻,适合搞间种。

 发芽晚,落叶早,适与粮棉搞间套。

 上结果,下种田,不愁吃的不愁钱。

 木本粮食,铁杆庄稼。

 树上三千元,树下吨粮田。

 十棵枣树得饱暖,百棵能收一万元。

 叶是加工厂,叶茂枣子强。

 叶子长得强,枣子灌满瓤。

 今秋叶子保得好,明年就能多结枣。

 今秋叶子落得早,明年结果少又小。

 涝梨旱枣水栗子,不旱不涝收柿子。

 乐陵小枣天下知,营养丰富拔金丝。

 周尹(庆云县后张乡周尹村)枣树两搂粗,罗成

 (相传)拴马于此树,燕王扫北人藏躲,一群百姓得保护。

 处暑见红枣,秋分打净了。

 处暑花红枣,秋分打尽了。

 七月枣,八月梨,九月柿子红了皮。

 七月枣,八月梨,九月柿子来赶集。

 七月十五枣红腚,八月十五打干净。

 七月十五拣枣吃,八月十五打枣吃。

 七月十五拣枣吃,八月十五拦枣吃。

 七月十五枣红圈,八月十五晒半干。

 七月十五花红枣,八月十五晒红枣。

 好贮藏,易加工,营养保健能治病。

 一日三个枣,终生不见老。

 红枣深加工,价值数倍增。

 红枣加工制品丰,枣脯枣汁和枣晶,枣茶枣酱枣灌头,阿胶蜜枣能治病,乌枣醉枣保鲜枣,枣露红枣莲子?。

 栽上枣树怕调地,搭钱费力不容易。

 秋前牲口细心管,三秋逞强在田间。

 处暑鱼速长,管理要加强,饵料要增加,疾病早预防。

You may also like...

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注